Yêu trẻ

Thứ tự mọc răng của trẻ: Mẹ cần biết để khỏi thấp thỏm đợi chờ

Anh Nguyên

Health+ | Bạn có tò mò đứa con bé nhỏ của bạn sẽ mọc chiếc răng đầu tiên ở vị trí nào không? Hầu hết trẻ em đều mọc răng sữa theo một thứ tự nhất định, mặc dù thời điểm chúng xuất hiện có thể khác nhau.