Điểm tin - Báo bạn

Thu hồi thực phẩm gây dị ứng cho trẻ em

Trần Lưu

Hãng thực phẩm Cow & Gate đang thu hồi hàng loạt sản phẩm thức ăn trẻ em Sweet Squash & Chicken hộp 200g cho trẻ từ 7 tháng tuổi do nguy cơ gây dị ứng.