Điểm tin - Báo bạn

Thu hồi kính râm trẻ em do Trung Quốc sản xuất

Hoàng Thanh

Mới đây, 250.000 cặp kính râm trẻ em do Trung Quốc sản xuất bị thu hồi tại Mỹ do chứa hàm lượng chì cao vượt mức cho phép gây nguy hiểm cho người dùng.