Kinh doanh - Tiêu dùng

Thu hồi danh hiệu Huy chương Vàng vì sức khỏe cộng đồng của sản phẩm Hamomax

Trần Lưu

Health+ | Chủ tịch Hiệp hội Thực phẩm chức năng Việt Nam vừa ra quyết định thu hồi danh hiệu Huy chương Vàng vì sức khỏe cộng đồng đã được trao cho Công ty cổ phần phát triển Dược thảo Việt Nam.