Nghiên cứu - Sản xuất

Thu hồi CO2 sản xuất tảo Spirulina platensis

Health+

Health+ | Thông qua thực hiện đề tài cấp nhà nước “Nghiên cứu công nghệ sử dụng khí thải đốt than để sản xuất sinh khối vi tảo có giá trị dinh dưỡng”, các nhà khoa học viện Công nghệ môi trường đã chế tạo thành công hệ môđun xử lý khí thải thu hồi khí CO2 phục vụ việc nuôi Spirulina platensis – một loại vi khuẩn lam giàu dinh dưỡng.


Khí CO2 phục vụ việc nuôi Spirulina platensis – một loại vi khuẩn làm giàu dinh dưỡng.

Khí CO2 được làm sạch với hàm lượng khoảng 1,2% có thể bổ sung vào môi trường nuôi Spirulina platensis như một nguồn carbon có giá trị. Kết quả phân tích thành phần dinh dưỡng của Spirulina platensis nuôi ở mô hình này cho thấy sinh khối có thể đáp ứng tiêu chuẩn nguyên liệu cho thực phẩm chức năng.

Sài Gòn tiếp thị