Sản phẩm

Thu hồi hiệu lực 7 Giấy tiếp nhận đăng ký bản công bố sản phẩm của Công ty BML

Minh Minh

Health+ | Cục An toàn thực phẩm vừa ra quyết định số 45/QĐ-ATTP về việc thu hồi hiệu lực Giấy tiếp nhận đăng ký bản công bố sản phẩm của Công ty TNHH Thương mại dược phẩm Quốc tế BML