Bạn đọc viết

"Mẹ ơi, con ổn!"

Khánh Hạ

Health+ | LTS: Đây là thông điệp thực sự có ý nghĩa của Ngày Gia đình Việt Nam. Hãy nhìn về mẹ, nhìn về người nắm giữ chìa khóa hạnh phúc của mỗi gia đình, để mỗi khi có định làm gì dại dột với chính mình, hãy nghĩ đến mẹ - làm sao mẹ có thể sống tiếp, có thể chịu đựng được việc bạn đã tự hủy hoại mình?

Tin bài khác