Xã hội

Thời tiết 3 miền Tết Dương lịch như thế nào?

Thùy Trang

Health+ | Dịp nghỉ Tết Dương lịch 2017 bắt đầu từ ngày 31/12 đến 2/1/2017. Trong thời gian này, thời tiết các khu vực trên cả nước có nhiều thay đổi, trái ngược nhau