Thần kinh

“Thời gian vàng” để cấp cứu bệnh nhân đột quỵ thoát khỏi nguy hiểm

Lê Tuyết

Health+ | Trong cấp cứu đột quỵ, khái niệm “thời gian vàng” thường được nhiều người nhắc đến. Vậy “thời gian vàng” để cấp cứu bệnh nhân đột quỵ là bao lâu và có ý nghĩa như thế nào với người bệnh?