Hỏi đáp Thực phẩm chức năng

Thoát vị đĩa đệm nên dùng con lăn Docto 100 hay TPCN Cốt Thoái Vương?

Khánh Hạ

Health+ | Tôi bị thoát vị đĩa đệm nhiều năm nay. Tôi có nên sử dụng TPCN Cốt Thoái Vương hay dùng con lăn Docto 100 để hỗ trợ điều trị bệnh?