Tiêu hóa

Thiếu sắt và thừa sắt gây ảnh hưởng đến gan thế nào?

Anh Nguyên

Health+ | Cơ thể cần sắt để tạo thành huyết sắc tố - một loại proteine trong các tế bào hồng cầu mang oxy từ phổi đến các mô của cơ thể. Mặc dù thiếu sắt có thể dẫn đến nhiều vấn đề sức khỏe, nhưng thừa sắt cũng làm tăng nguy cơ nhiễm trùng và tổn thương gan.