Cộng đồng lên tiếng

Thiên đình "điều trị" Táo Thực phẩm chức năng (P3)

Anh Nguyên

Health+ | Táo Thực phẩm chức năng (TPCN) vào chầu, nhìn trước ngó sau chỉ thấy mỗi Bắc Đẩu đang soi gương.