Bạn đọc viết

Thiền - Phép chữa bệnh tự thân

Khánh Hạ

Health+ | Tập trung vào một việc, một vấn đề, một đối tượng khác có thể làm ta quên đi những cảm xúc, cảm giác đang hành hạ ta. Thiền là một cách như vậy!