Kinh doanh - Tiêu dùng

Thực phẩm chức năng và thị trường lớn cho trẻ nhỏ

Biết Tuốt

Health+ | Trong một thị trường thực phẩm, đồ uống và thực phẩm chức năng ngày càng cạnh tranh, trẻ em là một trong những đối tượng khách hàng giành được nhiều sự quan tâm nhất từ các nhà sản xuất.