Bác sỹ ơi

Thế nào là stress tốt và thế nào là stress xấu?

Khánh Hạ

Health+ | Xin hỏi, thế nào là stress tốt và thế nào là stress xấu? Làm thế nào để hạn chế stress xấu? Có cần dùng thuốc không?