Tiêu hóa

Các vấn đề túi mật: Thay đổi lối sống là đủ hay cần phẫu thuật?

Vi Bùi

Health+ | Trên thực tế, khi mắc các vấn đề túi mật, một số người chỉ cần thay đổi chế độ ăn uống, thay đổi lối sống lành mạnh hơn là đã đủ để kiểm soát bệnh hiệu quả. Tuy nhiên, có những người lại cần thực hiện phẫu thuật để điều trị bệnh. Bạn có biết tại sao lại như vậy?