Nghiên cứu - Sản xuất

Thành công làm chủ công nghệ vi sinh, enzyme và protein trên qui mô công nghiệp

Minh Minh

Health+ | Việt Nam đã làm chủ công nghệ sản xuất vi sinh (Probiotics), enzyme và protein trên qui mô công nghiệp