Bạn đọc viết

Thần thái có luyện được không?

Khánh Hạ

Health+ | Trong bài viết trước, người viết đã có những lý giải về thần thái, 50% là tự thân và 50% là rèn luyện. Vậy, luyện thần thái như thế nào? Bằng cách gì?