Kinh doanh - Tiêu dùng

Thải độc bằng miếng dán detox - trò lừa bịp trắng trợn?

Biết Tuốt

Health+ | Chưa bao giờ detox lại dễ dàng tới thế: Chỉ cần một miếng dán nhỏ vài chục nghìn dán vào gan bàn chân là có thể hút được mọi độc tố trong cơ thể! Đây là một "phép thần" hay là một trò lừa đảo?