Trò chuyện

TGĐ Nguyễn Xuân Đình: Tâm tạo thế

Health+

Health+ | Đó là lý giải của doanh nhân Nguyễn Xuân Đình - TGĐ Cty D2D khi được hỏi “Điều gì đã giúp ông đưa D2D vững tiến và tạo dấu ấn đặc biệt trong lúc thị trường bất động sản đang “trăm bề khó”.