Chăm già

Tết là dịp để 4 loại bệnh này tấn công bạn

Vân Ngọc

Có những bệnh cứ Tết là đến hẹn lại lên. Nhiều người dù biết nhưng vẫn chưa biết cách để hạn chế thấp nhất nguy cơ từ những căn bệnh này.