Trò chuyện

Thượng tọa Thích Thọ Lạc: “Tây Phương cực lạc chính ở cõi này chứ đâu xa!”

Khánh Hạ

Health+ | “Nhiều người cứ “mướt mải” đi tìm Tây Phương cực lạc ở cõi khác chứ biết đâu, Tây Phương cực lạc bắt đầu từ kiếp này. Mỗi người, mỗi gia đình và toàn xã hội đều hướng tâm theo Phật, hướng lành tránh ác… thì cái tâm an lạc, xã hội an lạc. Và cuộc sống trong xã hội an lạc đó chính là “Tây Phương cực lạc” với mỗi người, với gia đình, với toàn xã hội…”.