Tiêu hóa

Tập thể dục làm giảm nguy cơ phát triển sỏi mật

Ngọc Hoa

Health+ | Sỏi mật ảnh hưởng đến 10 - 15% người Mỹ và khoảng 800.000 người mỗi năm phải phẫu thậu cắt bỏ túi mật vì có sỏi. Biện pháp hiệu quả để phòng ngừa sỏi mật là thay đổi chế độ ăn uống và tăng cường vận động tập thể dục.