Tim mạch

Tập thái cực quyền giúp cải thiện sức khỏe tinh thần cho người bệnh tim

Vi Bùi

Health+ | Theo nghiên cứu mới được công bố trên tạp chí Cardiovascular Nursing (châu Âu), người bệnh tim mạch bị trầm cảm nên tích cực tập thái cực quyền giúp cải thiện cả sức khỏe thể chất, tinh thần và chất lượng cuộc sống.