Cộng đồng lên tiếng

Táo Vaccine bị điều chuyển công tác

Vân Ngọc

Health+ | Ngọc Hoàng đang lúi húi xem gói quà mới được tặng thì một Táo áo đen, quần đen, kính đen, khẩu trang bịt kín cũng màu đen lao vào. Ngọc Hoàng hốt hoảng...