Trò chuyện

Nghệ sỹ hài Quang Thắng: “Thánh nhân đãi kẻ khù khờ"

Khánh Hạ

Nói về mình, nghệ sỹ hài Quang Thắng chia sẻ: “Con người tôi quê mùa, chỉ có cái nhiệt thành, tuyệt đối không làm hàng được. Dù không phải "ông hoàng" chiếu hài đất Bắc, nhưng nếu ngã xuống sẽ có rất nhiều người đưa tay ra đỡ lấy Thắng "vẹo" này …”