Cộng đồng lên tiếng

Táo Đa cấp bị bắt giữa Thiên đình

Anh Nguyên

Health+ | Ngọc Hoàng đang lim dim trên ghế thì một chiếc Mẹc đỗ nhẹ nhàng trước cửa Thiên đình, một gã đầu bóng mượt, mặc đồ hàng hiệu, cổ đeo dây chuyền vàng to như cái xích bước vào.