Nghiên cứu - Sản xuất

Tảo bẹ Kombu - món quà từ biển khơi cho sức khỏe con người

Anh Nguyên

Health+ | Kombu là một nhánh của tảo bẹ, một loại tảo biển màu nâu. Tảo bẹ Kombu đã được tiêu thụ ở nhiều nơi trên thế giới trong nhiều thế kỷ, bởi vô vàn lợi ích sức khỏe.