Cộng đồng lên tiếng

Táo Bác sỹ đòi phong bì Ngọc Hoàng (P2)

Anh Nguyên

Health+ | Sau khi “giải quyết” xong Táo Đa cấp, Ngọc Hoàng lăn ra ngất. May sao Táo Bác sỹ xuất hiện nhanh tay day ngực, hít hơi thổi phù phù vào miệng Ngọc Hoàng như… thổi bếp củi.