Tâm thức

Song Ngư chỉ cần tình yêu!

Biết Tuốt

Health+ | Là dấu hiệu cuối cùng của cung hoàng đạo, học tập tất cả các đặc tính của 11 cung còn lại, nên những cô nàng Song Tử rất nhạy cảm, thông cảm và có trí tưởng tượng cao.