Tâm thức

Đừng tiếc tiền nếu muốn tặng quà cho Kim Ngưu

Biết Tuốt

Health+ | Là nhân tố ổn định của nhóm Đất, niềm vui của Kim Ngưu rất dễ đoán nhưng cũng không kém phần đắt đỏ.