Tim mạch

Trẻ nhỏ cũng tăng huyết áp

Lĩnh Lý

Health+ | Nói đến tăng huyết áp mọi người thường nghĩ là bệnh của người lớn mà không biết rằng trẻ em cũng có thể bị tăng huyết áp. Bệnh không chỉ ảnh hưởng đến sức khỏe của trẻ mà còn đe dọa đến tính mạng nếu không được điều trị.