Hỏi đáp Thực phẩm chức năng

Tăng huyết áp gắng sức có nên dùng TPCN Định Áp Vương không?

Khánh Hạ

Health+ | Xin hỏi chuyên gia, tăng huyết áp gắng sức có nguy hiểm không? Với những người bị tăng huyết áp gắng sức, có thể dùng các sản phẩm TPCN như Định Áp Vương để giúp ổn định huyết áp được không? (Việt Hoàng – Nam Định)