Tim mạch

Tăng huyết áp ảnh hưởng tới đời sống tình dục như thế nào?

Thùy Trang

Health+ | Nếu nghĩ rằng, tăng huyết áp chỉ ảnh hưởng đến trái tim thì có lẽ bạn đã sai. Nó còn có thể ảnh hưởng đến các cơ quan khác trong cơ thể như thận, thị giác, hệ thần kinh và đời sống tình dục của bạn.