Chăm già

Khai thác hệ miễn dịch não để chống lại Alzheimer

Tiểu Bắc

Health+ | Hệ miễn dịch của não là phần mạnh nhất của hệ miễn dịch trong cơ thể với các hệ thống mạch máu chồng lên nhau thành các hàng rào bảo vệ kiên cố. Trong một số trường hợp đặc biệt, nó còn có khả năng chống lại bệnh Alzheimer.