Tim mạch

Tăng cholesterol máu, làm thế nào để cải thiện?

Phạm Quỳnh

Health+ | Trên thực tế, một trong những cách hiệu quả nhất để hỗ trợ điều trị tăng cholesterol máu, phòng các bệnh tim mạch nguy hiểm là thay đổi lối sống. Thế nhưng, cụ thể những thay đổi đó là gì thì không phải ai cũng biết.