Chăm già

Người già bị mất trí vì tăng hoặc sút cân quá nhanh?

Biết Tuốt

Health+ | Những người lớn tuổi bị tăng cân hoặc sút cân quá nhanh có thể làm tăng nguy cơ mắc chứng mất trí nhớ hay sa sút trí tuệ.