Xã hội

Tăng 32 đoàn tàu dịp giỗ Tổ và nghỉ lễ 30/4, 1/5

Đoàn Doan

Tổng công ty Đường sắt Việt Nam cho biết để đáp ứng nhu cầu đi lại của người dân dịp nghỉ lễ giỗ Tổ Hùng Vương và 30/4, 1/5 ngành đường sắt tổ chức chạy thêm 32 đoàn tàu.