Xã hội

Vinamilk: Kiện toàn bộ máy lãnh đạo để phát triển

Biết Tuốt

Health+ | Tân Chủ tịch HĐQT Vinamilk - Lê Thị Băng Tâm khẳng định, bà không quan tâm đến các tin đồn mà sẽ cùng với Tổng giám đốc Mai Kiều Liên thực hiện mục tiêu đề ra, ở cương vị mới.