Sung mãn

Tại sao testosterone được coi có liên quan mật thiết đến hạnh phúc đàn ông?

Minh Hiếu

Health+ | Ở nam giới, testosterone quyết định tới khả năng tình dục và sức khỏe sinh sản. Testosterone cũng có trong cơ thể phụ nữ, nhưng ở mức thấp hơn so với nam giới.