Thần kinh

Trầm cảm: “Sát thủ” giết 40.000 người Việt mỗi năm

Lê Tuyết

Health+ | Trầm cảm là bệnh rối loạn tâm thần, gây ra những ảnh hưởng nghiêm trọng về mặt tâm lý và xã hội. Đa số người bị trầm cảm nặng thường có ý định và hành vi tự sát để kết liễu cuộc đời.