Nội tiết

Tại sao đường huyết luôn tăng cao dù vẫn dùng thuốc?

Nguyễn Hiệp

Health+ | Kiểm soát đường huyết ổn định trong mức an toàn (từ 4,4 - 6,4 mmol/l) là mục tiêu điều trị của bệnh đái tháo đường. Nhiều người bệnh lo lắng cho sức khỏe của mình vì không hiểu tại sao đường huyết không hề giảm dù vẫn đang dùng thuốc.