Thần kinh

Một vài dạng run tay chân sau đột quỵ, tai biến mạch máu não

Vi Bùi

Health+ | Có nhiều nguyên nhân gây run tay chân, bao gồm cả di chứng sau cơn đột quỵ, tai biến mạch máu não. Theo đó, tình trạng run tay chân có thể xảy ra ngay sau cơn đột quỵ hoặc xảy ra sau đó một vài tuần (dạng bán cấp tính).