Nghiên cứu - Sản xuất

Tái bản lần thứ nhất cuốn sách “Thuật ngữ Dược học Anh - Việt”

Phạm Quỳnh

Health+ | Năm 2020, Nhà xuất bản Khoa học và Kỹ thuật phát hành cuốn sách "Thuật ngữ Dược học Anh – Việt", tái bản lần thứ nhất có bổ sung. Cuốn sách do PGS.TS. Lê Văn Truyền là chủ biên.