Mắt

Đeo kính áp tròng: Lợi bất cập hại

Lê Tuyết

Health+ | Thường xuyên đeo kính áp tròng có thể gây hại nghiêm trọng đến đôi mắt của bạn. Chính vì vậy, bạn nên cẩn trọng khi chọn mua và sử dụng sản phẩm này.