Khỏe đẹp

Cải thiện sức khỏe trong mùa cúm bằng cách đi bộ

Quỳnh Trang

Health+ | Đi bộ không phải bài tập cường độ cao hay đòi hỏi quá nhiều thể lực. Tuy nhiên, hình thức thể dục này đem lại nhiều lợi ích sức khỏe, đặc biệt trong thời điểm mùa cúm sắp tới.