Tim mạch

Suy tim gây mệt mỏi, phù chân: Làm sao để cải thiện triệu chứng?

Vi Bùi

Health+ | Suy tim có thể gây ra triệu chứng khi trái tim bắt đầu bị suy yếu. Tùy thuộc vào mức độ suy yếu của tim mà các triệu chứng cũng có thể xuất hiện từ nhẹ đến nặng với tần suất khác nhau…