Bác sỹ ơi

Suy thận mạn là bệnh gì? Có chữa được không?

Khánh Hạ

Health+ | Xin hỏi chuyên gia, suy thận mạn là bệnh gì? Bệnh này có chữa được không? Tôi thấy bệnh án của một người nhà tôi bị ghi là suy thận mạn. Tôi cảm thấy lo lắng cho người thân của mình.