Tiết niệu

Mã đề có giúp giảm chỉ số creatinine?

Khánh Hạ

Health+ | Tôi nghe nói canh cá diếc nấu với rau mã đề có tác dụng làm giảm chỉ số creatinine trong máu. Xin các chuyên gia cho biết điều đó có đúng không. Nếu đúng thì cách chế biến và liều lượng như thế nào. Xin trân trọng cảm ơn. (Toyusu Tota - banglevan1425-03-2018@gmail.com)