Nội tiết

Suy thận độ 2 creatinin là bao nhiêu và làm sao để cải thiện hiệu quả?

Khánh Hạ

Health+ | Nhiều người không biết suy thận độ 2 thì chỉ số creatinin là bao nhiêu? Nhằm giúp việc chữa trị suy thận đạt hiệu quả tốt, người bệnh cần tìm hiểu về chỉ số này để từ đó có biện pháp kiểm soát bằng chế độ dinh dưỡng và sinh hoạt hợp lý.